Ondersteuningsteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een ondersteuningsteam verbonden. Het ondersteuningsteam adviseert mentoren, counselors en teamleiders over de begeleiding van leerlingen, met name bij problemen die extra zorg verlangen.

 

Ondersteuningsteam

  • mevr. I. Mensink, ondersteuningscoördinator, voorzitter
  • dhr. L. Ladru, ondersteuningscoördinator
  • mevr. drs. L.E. Doornebal-Martens, counselor
  • mevr. drs. M. Wortelboer, counselor
  • mevr. E.M. Hagen, counselor
  • mevr. K. Witbraad, gespecialiseerd leerlingbegeleider
  • mevr. K. Hagen, gespecialiseerd leerlingbegeleider
  • mevr. A. ter Borg, gespecialiseerd leerlingbegeleider