Extern ondersteuningsteam

Het extern ondersteuningsteam is schoolbreed, dat wil zeggen dat ondersteuningscoördinatoren van andere vestigingen ook zitting hebben in dit team. Al deze ondersteuningscoördinatoren zijn bekwaam op het gebied van leerlingbegeleiding. Bovendien zitten in dit team deskundigen van buiten de school: de ambtenaar van de leerplichtwet, de schoolarts en iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

In sommige casussen heeft de school specifieke deskundigheid nodig. Bijvoorbeeld om te bespreken welke hulptrajecten een leerling nodig zou kunnen hebben om zijn schoolgang goed te kunnen doorlopen. Via schoolmaatschappelijk werk heeft de school de link met het CJG gelegd. Via deze weg kan de school deskundigheid inschakelen op diverse gebieden. Indien nodig heeft de school een principe afspraak met een extern bureau om, in overleg met ouders en directie, hulp in te kopen als het gaat om vaststellen van dyslexie of andere leerstoornissen. Dit gebeurt alleen als in het intern ondersteuningsteam helder is dat er specifieke deskundigheid ingeschakeld moet worden.

 

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jouw gezin.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school van uw kind. U kunt de schoolverpleegkundige ontmoeten op een gezamenlijke ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De school kan u vertellen wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.

Het CJG bij jou in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool zag uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.

Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar 2 een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor vragen we uw kind eerst een digitale vragenlijst in de vullen. De vragen gaan over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen krijgt uw kind ook informatie en tips. We zien u kind op de school. U bent daar niet bij aanwezig. Tijdens de afspraak meten en wegen we weer. De jeugdverpleegkundige bespreekt samen met uw kind de vragenlijst en we praten over de (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke dingen in het leven van uw kind in deze periode.

Kernteam

Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de zorgcoördinator van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

 

Contact met het CJG?

 

Verwijsindex

De verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar).

Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd. Bezoek voor meer informatie de website van de Verwijsindex Gelderland. www.verwijsindexgelderland.nl