Extern ondersteuningsteam

Het extern ondersteuningsteam is schoolbreed, dat wil zeggen dat ondersteuningscoördinatoren van andere vestigingen ook zitting hebben in dit team. Al deze ondersteuningscoördinatoren zijn bekwaam op het gebied van leerlingbegeleiding. Bovendien zitten in dit team deskundigen van buiten de school: de ambtenaar van de leerplichtwet, de schoolarts en iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

In sommige casussen heeft de school specifieke deskundigheid nodig. Bijvoorbeeld om te bespreken welke hulptrajecten een leerling nodig zou kunnen hebben om zijn schoolgang goed te kunnen doorlopen. Via schoolmaatschappelijk werk heeft de school de link met het CJG gelegd. Via deze weg kan de school deskundigheid inschakelen op diverse gebieden. Indien nodig heeft de school een principe afspraak met een extern bureau om, in overleg met ouders en directie, hulp in te kopen als het gaat om vaststellen van dyslexie of andere leerstoornissen. Dit gebeurt alleen als in het intern ondersteuningsteam helder is dat er specifieke deskundigheid ingeschakeld moet worden.

 

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jouw gezin.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. De jeugdverpleegkundige nodigt uw kind in leerjaar 2 uit voor een gezondheidsonderzoek op school.

Het CJG bij jou in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die  verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind in Apeldoorn. Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar 2 een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor krijgt uw kind een uitnodiging thuisgestuurd en vraagt het CJG om thuis alvast een digitale vragenlijst in te vullen over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen worden ook informatie en tips gegeven. De jeugdverpleegkundige komt langs op school. De ouder hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Tijdens de afspraak meten en wegen we kind en bespreekt de jeugdverpleegkundige de vragenlijst. Ook komen (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke zaken in het leven van uw kind aan bod. Mocht het gezondheidsonderzoek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van uw kind) contact met ouder(s) opnemen.

Kernteam

Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de zorgcoördinator van school, advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

 

Contact met het CJG?

 

Verwijsindex

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar). Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt  daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Meer informatie: http://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley