Ondersteunings-coördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat zijn naam aangeeft: hij coördineert de zorg voor een leerling. In overleg met mentoren, docentteamleiders, counselor en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Denk aan bijvoorbeeld gespecialiseerde begeleiding voor ASS, ADHD en RT-hulp, gesprekken met leerlingbegeleider, steun bij studievaardigheden en aanmelding voor en bespreking in het interne of externe ondersteuningsteam. En indien nodig helpt hij ouders en leerling de weg te vinden naar de juiste externe instantie(s). Daarbij is hij voorzitter van het intern ondersteuningsteam, waarin maandelijks de leerlingbegeleiders en ondersteuningscoördinator met elkaar overleggen over de ondersteuningsbehoeften van de diverse leerlingen.

 

Ondersteuningscoördinator

  • mevr. I. Mensink (voor klas 1ha, 2ha, 3vwo t/m 6vwo)
  • dhr. L. Ladru (voor klas 3havo t/m 5havo)