Decaan

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten scholieren al vrij vroeg keuzes maken voor hun vakkenpakket en vervolgopleiding. Dat kunnen best lastige en spannende keuzes zijn. Daarom neemt loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) een belangrijke plaats in binnen de begeleiding van onze leerlingen.  

De decaan begeleidt leerlingen, samen met de mentor, bij profiel- en studiekeuze. Dat gebeurt tijdens de mentorlessen, informatieavonden en individuele gesprekken. Daarnaast organiseert de decaan i.s.m. het vervolgonderwijs activiteiten om leerlingen te helpen bij het maken van hun keuze o.a. profielkeuzedag bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), bezoek aan een hogeschool (Saxion) of universiteit (Twente), bezoek van de techniektruck aan onze school, een themaweek rondom studie- en beroep, enz. Ook organiseren de Apeldoornse decanen gezamenlijk i.s.m. Aventus rond half november een grootschalige scholenmarkt: NXTLVL. Tijdens drie avonden (MBO, HBO en WO) kunnen leerlingen en ouders informatie krijgen over opleidingen. 

Lees ook meer over profielkeuze en vakken in de vrije ruimte in het hoofdstuk profielkeuze. Op deze pagina vind je ook het profielkeuzeformulieren.

Decaan:

  • mevr. I. (Inge) van Dam, klas 3 havo/vwo en havo bovenbouw
  • mevr. M. (Melina) Fraai, vwo bovenbouw

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan terecht voor hulp, informatie of advies.

Open dagen en meeloopdagen

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich goed oriënteren op het vervolgonderwijs. Daarom stimuleren wij leerlingen om open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Alle mbo-, hbo- en wo instellingen organiseren een paar keer per jaar open dagen (meestal in het najaar en in het voorjaar). Als een leerling al een studie op het oog heeft, is het goed om een dag mee te lopen met een student of beroepsoefenaar, zo krijgt de leerling een nog beter beeld van de opleiding en of deze bij hem of haar past. Leerlingen kunnen zowel voor open- als voor meeloopdagen verlof aanvragen via het infopunt.

Nieuwsbrieven

Wij vinden het ook belangrijk om leerlingen en ouders te informeren over mogelijkheden en ontwikkelingen, daarom sturen de decanen regelmatig nieuwsbrieven naar leerlingen en ouders met informatie over het maken van keuzes en het keuzeproces, de mogelijkheden na het voortgezet onderwijs, overzichten van de open dagen, aanmelden bij het vervolgonderwijs, studiefinanciering, enz.

 

Ouderspecial studiekeuze 6 vwo september 2020

Studiekeuzenieuwsbrief 5vwo oktober 2020

Ouderspecial studiekeuze 5 havo september 2020

Studiekeuzenieuwsbrief 4H oktober 2020

Nieuwsbrief profielkeuze 3A september 2020

Nieuwsbrief profielkeuze 3H september 2020

Nieuwsbrief profielkeuze 3VE september 2020

 

 

Ouders als partners bij LOB

Wilt u uw eigen ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de loopbaanbegeleiding bij ons op school? Uw hulp is zeer welkom! U kunt daarbij denken aan de volgende mogelijkheden:

  • U komt op onze school voorlichting geven over uw opleiding/beroep en de weg er naartoe aan een groep leerlingen
  • Een leerling loopt een dag met u mee tijdens uw dagelijkse werkzaamheden
  • Interview (persoonlijk of per mail) door een leerling over uw beroep/opleiding.

Ook andere ideeën zijn van harte welkom! U kunt contact opnemen met onze decaan, Inge van Dam ([email protected]) als u uw ervaring in wilt zetten om ons te helpen bij LOB in onze school. Ook als u mee wilt denken over de inhoud van onze informatieavonden bijvoorbeeld, horen wij dat graag van u.

Visie LOB

Visie op LOB VC Walterbosch 2020-2024