Aanmelden schooljaar 2024-2025

Wil jij je aanmelden bij ons op school? Leuk!

Vanaf dit schooljaar melden alle leerlingen uit groep 8 zich gelijktijdig aan. Hierdoor maakt iedereen evenveel kans op een plek op de school van je keuze die ook past bij jouw advies. Meld je aan in de week van 25 t/m 31 maart 2024.

Toelating

Om toegelaten te worden voor de brugklas havo/vwo heb je tenminste een havo-advies nodig. Voor vwo-Erasmus heb je een vwo-advies nodig van de basisschool en een I-score (Cito) voor begrijpend lezen en rekenen. De juf of meester van groep 8 geeft aan dat je goed zelfstandig kunt (leren) werken en nieuwsgierig bent. Als jij je voor 1 april 2024 hebt aangemeld krijg je eind mei/ begin juni 2024 te horen of je bent toegelaten op onze school.

Kennismakingsmiddag

Wie zijn je nieuwe klasgenoten en je mentor?  Op woensdag 26 juni 2024 kom jij samen met je klasgenoten en alle andere nieuwe brugklasleerlingen op school om kennis te maken met elkaar en met je coach.

Handige info

Vlak voor de vakantie krijgen je ouders een brief met allerlei handige informatie. Bijvoorbeeld wanneer jij je boeken moet ophalen, welke spullen je verder nog nodig hebt en wanneer je eerste schooldag is!