Aanmelden

Vraag op school aan de juf of meester om het aanmeldingsformulier van het Veluws College Walterbosch of download het formulier hier. Print zo nodig het formulier uit, laat het invullen door je ouders/verzorgers en stuur het naar ons op!

De uiterste aanmelddatum voor nieuwe leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2023-2024 is 1 april 2023.

Toelating

Om toegelaten te worden voor de brugklas havo/vwo heb je tenminste een havo-advies nodig. Voor vwo-Erasmus heb je een vwo-advies nodig van de basisschool en een I-score (Cito) voor begrijpend lezen en rekenen. De juf of meester van groep 8 geeft aan dat je goed zelfstandig kunt (leren) werken en nieuwsgierig bent. Als jij je voor 1 april 2023 hebt aangemeld krijg je eind mei/ begin juni 2023 te horen of je bent toegelaten op onze school.

Kennismakingsmiddag

Wie zijn je nieuwe klasgenoten en je mentor? Tijdens de kennismakingsmiddag in de maand juli leer je jouw klasgenoten en je mentor alvast kennen.

Handige info

Vlak voor de vakantie krijgen je ouders een brief met allerlei handige informatie. Bijvoorbeeld wanneer jij je boeken moet ophalen, welke spullen je verder nog nodig hebt en wanneer je eerste schooldag is!