Aanmelden

Vraag aan op school aan de juf of meester om het aanmeldingsformulier van het Veluws College Walterbosch of download het formulier hier. Print zo nodig het formulier uit, laat het invullen door je ouders/verzorgers en stuur het naar ons op!

*Uiterste aanmelddatum nieuwe leerlingen schuift door naar 1 april 2021*

De uiterste aanmelddatum voor nieuwe leerlingen in het voortgezet onderwijs is vanwege corona-maatregelen verplaatst van 1 maart naar 1 april 2021. Dit betekent dat jullie langer de tijd hebben om je aan te melden bij de school van je keuze. Groep 8 leerkrachten krijgen met dit uitstel extra tijd om jullie schooladvies te onderbouwen. Meld je dus aan vóór 1 april 2021!

Toelating

Om toegelaten te worden voor de havo/atheneum brugklas heb je tenminste een havo-advies nodig. Voor vwo-Erasmus heb je een vwo-advies nodig van de basisschool en een I-score (Cito) voor begrijpend lezen en rekenen. De juf of meester van groep 8 geeft aan dat je goed zelfstandig kunt (leren) werken en nieuwsgierig bent. Als jij je voor 1 april hebt aangemeld krijg je in mei 2021 te horen of je bent toegelaten op onze school.

Kennismakingsmiddag

Wie zijn je nieuwe klasgenoten en je mentor? Tijdens de kennismakingsmiddag op woensdag 7 juli 2021 leer je jouw klasgenoten en je mentor alvast kennen.

Handige info

Vlak voor de vakantie krijgen je ouders een brief met allerlei handige informatie. Bijvoorbeeld wanneer jij je boeken moet ophalen, welke spullen je verder nog nodig hebt en wanneer je eerste schooldag is!