Onderbouw

Studie- en sociale vaardigheden

Brugklassers krijgen tot aan de herfstvakantie twee mentoruren per week. Hierin helpt de mentor je met het aanleren van de juiste studiemethode. Binnen de afdeling Erasmus is de begeleiding in de handen van de coaches. Daarnaast is er aandacht voor sociale vaardigheden. Hierin wordt een beroep gedaan op jouw verantwoordelijkheidsgevoel tegenover jezelf en tegenover anderen. Deze lessen zijn ook een goed moment om ervaringen tussen leerlingen en mentor uit te wisselen over de gang van zaken op school.

Vakondersteuning en trainingen

Extra ondersteuning in de onderbouw vindt plaats in de bu-uren. De docentteamleider is verantwoordelijk voor de indeling. Naast inhoudelijke vakondersteuning zijn er mogelijkheden voor het volgen van weerbaarheid, faalangstreductietraining, beeldende vorming, Latijn en mindfulness.