Ziek- en betermelden

Ziek melden

Ben je ziek en kun je niet op school komen? Als je een minderjarige leerling bent, moet een van je ouders je ‘s morgens voor 8.30 uur telefonisch ziek melden. Als je 18 jaar of ouder bent mag je dit zelf doen. Dit kan via het algemene telefoonnummer: (055) 357 98 25.

Beter melden

Ben je weer beter? Zorg er dan voor dat je  voor aanvang van de lessen een absentiebriefje, ondertekend door een van je ouders, in de daarvoor bestemde brievenbus doet. Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je zelf een absentiebriefje schrijven.
Hiervoor kan formulier kort durend verlof (i.v.m. ziekte/beter melden) worden maar een eigen geschreven briefje met voor- en achternaam, klas, reden en data van absentie volstaat ook.

Ziek melden tijdens de lesdag

Wanneer een leerling tijdens de lesdag ziek naar huis wil gaan dan dient de leerling zich altijd te melden bij het infopunt. Medewerkers van het infopunt nemen dan contact op met een van de ouders zodat wij als school de zorg voor de leerling kunnen overdragen. Om die reden dienen leerlingen altijd een telefoonnummer bij zich te hebben waarop een ouder  bereikbaar is en is het van belang dat de correcte telefoonnummers bij onze administratie bekend zijn.

Ziekteverzuim

Bij oplopend ziekteverzuim, dus als een leerling vaker of langdurig ziek is, krijgt de mentor van de leerling een bericht en gaat deze hierover in gesprek met de leerling en de ouders.

Lessen Lichamelijke Opvoeding

Informatie over afwezigheid tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding door ziekte, blessures, etc. is te vinden onder afspraken en regels voor het vak Lichamelijke Opvoeding