Formulieren aanvraag verlof

 

Aanvraag-extra-verlof-beroep-ouder

Aanvraag-gewichtig-extra-verlof-ingevolge-Leerplichtwet

 

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk, maar iedere school is daarbij gehouden aan de regels die de leerplicht hieraan stelt. Op Walterbosch hebben we een infopunt waar leerlingen en ouders terecht kunnen met vragen over verzuim en verlof. Dit is ook de plek waar u een ingevuld verlofformulier naar mailt om behandeld te worden. Er gelden wel een aantal regels omtrent een verlofaanvraag, namelijk:

  • Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en indien gevraagd of ter aanvulling bijlage(n) bij te voegen.
  • Het ingevulde formulier kan ingeleverd worden bij het infopunt (kamer 178).
  • Indien mogelijk moet het formulier 4 weken voor verlofdatum ingeleverd worden.
  • Aanvrager wordt ge├»nformeerd over het toekennen of afwijzen van het verlof.
  • Alleen volledig ingevulde aanvragen (incl. bijlagen) kunnen verwerkt worden.