Contact met het infopunt

Op het Walterbosch hebben we een infopunt waar leerlingen en ouders terecht kunnen met vragen over verzuim en verlof. Leerlingen melden zich daar als ze ziek zijn en naar huis willen, uit de les verwijderd zijn, als ze te laat zijn of andere vragen hebben. Bij het infopunt worden ook de verlofaanvragen verwerkt.

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen.  Afwezig zijn zonder dit vooraf te melden of  wegblijven zonder geldige reden mag nooit. Als een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, wordt dit als ongeoorloofd verzuim aangemerkt.

Verlof-, verzuim- en betermeldingen dienen altijd schriftelijk gedaan worden.
Bij een minderjarige leerling vraagt een ouder het verlof aan, ben je 18 jaar of ouder dan mag je dit zelf doen. Voor het aanvragen van verlof kan er gebruik worden gemaakt van een standaardformulier (zie verlofsoorten in de schoolgids) maar een eigen geschreven verzoek volstaat ook. Vermeld dan duidelijk voor- en achternaam, klas, verlofreden en -datum. De schriftelijke aanvraag mag in de brievenbus in de centrale hal of bij het infopunt afgegeven worden.

Voor vragen over absentie kun je terecht bij het infopunt (kamer 178). Mochten leerlingen of ouders een vraag hebben dan kan ook contact opgenomen worden via onderstaand mailadres.

Telefonische absentiemeldingen (spoedafspraken en ziekmeldingen) gaan via het algemene telefoonnummer (055) 357 98 25.

 

Contactgegevens infopunt:

t: (055) 3 57 98 14 (Havo 3 t/m 5)
t: (055) 3 57 98 13 (klas 1 & 2, VWO 3 t/m 6 en Erasmus)
e: [email protected]