Verzuim en Verlof

Contact met het infopunt

Op het Walterbosch hebben we een infopunt waar leerlingen en ouders terecht kunnen met vragen over verzuim en verlof. Leerlingen melden zich daar als ze ziek zijn en naar huis…

Lees verder

Kortdurend verlof

Bezoek arts, tandarts, orthodontist, etc. (Afhankelijk van de aard van het verlof voor de duur van een deel van een lesuur tot maximaal 1 lesdag) Kortdurend verlof dient minimaal twee…

Lees verder

Langdurig lesverzuim en bijzonder verlof

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen: Ziekte van een leerling; Het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of…

Lees verder

Leerplicht

De verlofregels die de school hanteert zijn gebaseerd op de landelijke aanpak ongeoorloofd schoolverzuim en de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente Apeldoorn. Als school willen wij natuurlijk…

Lees verder

Ongeoorloofd verzuim, te laat komen, maatregelen

Ongeoorloofde uren De aan- en afwezigheid van de leerlingen wordt geregistreerd in SOMtoday, ons leerlingadminstratiesysteem. Als er geen verlof is aangevraagd en een leerling is afwezig dan markeren wij dit…

Lees verder

Open dagen en meeloopdagen bezoeken

Leerlingen uit de voorexamen- en examenklassen mogen verlof aanvragen voor het bezoeken van open dagen, voorlichtingsdagen en/of doe- of meeloopdagen in het vervolgonderwijs. Verlof dient minimaal twee (werk)dagen van tevoren…

Lees verder

Verwijderd uit de les

Als een docent een leerling verzoekt om de les te verlaten dan dient deze zich altijd te melden bij het infopunt. Bij het infopunt krijgt de leerling een reflectieformulier dat…

Lees verder

Verzuim en Verlof

contact met het infopunt kortdurend verlof  (bezoek arts, tandarts, orhodontist, etc) open dagen en meeloopdagen bezoeken langdurig lesverzuim en bijzonder verlof bijzonder verlof vanwege “gewichtige omstandigheden” bijzonder vakantieverlof Ongeoorloofd verzuim,…

Lees verder

Weersomstandigheden

Nederland is een land waar we gelukkig weinig te maken hebben met hele extreme weersomstandigheden. Toch zijn er momenten waarin we wel te maken krijgen met extreme weeromstandigheden zoals storm,…

Lees verder

Ziek- en betermelden

Ziek melden Ben je ziek en kun je niet op school komen? Als je een minderjarige leerling bent, moet een van je ouders je ‘s morgens voor 8.30 uur telefonisch…

Lees verder