Ongeoorloofd verzuim, te laat komen, maatregelen

Ongeoorloofde uren

De aan- en afwezigheid van de leerlingen wordt geregistreerd in SOMtoday, ons leerlingadminstratiesysteem. Als er geen verlof is aangevraagd en een leerling is afwezig dan markeren wij dit als vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Wij zullen de leerling dan zo spoedig mogelijk opzoeken om navraag te doen over de afwezigheid. Als er geen goede verklaring is dan wordt het als ongeoorloofd verzuim gezien en worden hier strafuren voor afgesproken. Verlof dat achteraf gemeld wordt, wordt als ongeoorloofd absent gezien. De maatregel(en) die afgesproken worden spreken we aan het einde van de lesdag af. Afhankelijk van het aantal ongeoorloofde uren (OG-uren) dat een leerling heeft, zal de strafmaat oplopen.

  • 1e OG uur: 1 strafuur
  • 2e t/m 6e OG uur: 2 strafuren
  • 7e t/m 9e OG uur: 3 strafuren
  • v.a. 10 OG uur: 4 strafuren

Te laat komen

Van leerlingen verwachten wij dat ze op tijd in de les zijn. Natuurlijk  kan er altijd iets zijn waardoor dit niet lukt. Daarom dient een leerling altijd een te laat briefje bij het infopunt te halen alvorens naar de les te gaan. Als er verlofaanvraag is geweest of een andere goede reden dan wordt het een melding “te laat met reden”. Als er geen goede verklaring is dan zal dit een melding “te laat zonder reden” worden. Daarbij gaan we er ook vanuit dat het een keer kan gebeuren maar als het vaker gebeurt dan moet een leerling zich de volgende lesdag voor 8.45 uur melden. Mocht een leerling vaker te laat komen dan zal de strafmaat oplopen. Te laat komen zonder een geldige reden is ongeoorloofd verzuim.

  • 1e keer te laat: kan een keer gebeuren
  • 2e, 3e keer te laat: volgende schooldag voor 8.45 uur melden
  • 4e, 5e, 6e keer te laat: volgende twee schooldagen voor 8 uur melden
  • 7e, 8e, 9e keer te laat: volgende drie schooldagen voor 8.45 uur melden
  • v.a. 10 keer te laat: volgende vier schooldagen voor 8.45 uur melden

Oplopend ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is iets wat we als school niet willen. Om die reden gaan we altijd met een leerling in gesprek als er een vermoeden is van ongeoorloofd verzuim. Als dit verzuim oploopt dan zijn er bepaalde signaalmomenten waarop wij de mentor en de ouder informeren. Bijvoorbeeld bij drie meldingen ongeoorloofd en bij een derde en zesde melding te laat zonder reden. Daarnaast zijn wij genoodzaakt om bij oplopend verzuim de leerplichtambtenaar te informeren.

Overige maatregelen

Binnen onze school gelden er verschillende regels en afspraken waarvan wij verwachten dat leerlingen zich daaraan houden. Mocht dit niet lukken dan spreken wij leerlingen hierop aan. In veel gevallen blijft het bij een verzoek, maar bij herhaling of bij een bewuste schending van onze regels en afspraken kan het zijn dat we een leerling na schooltijd corvee laten doen.

Afwezig bij afgesproken maatregelen

Als een leerling een strafuur of strafcorvee heeft dan verwachten wij dat deze afspraak wordt nagekomen aangezien dit samen de leerling is afgesproken. Er volgt automatisch een verdubbeling van de maatregel als de leerling deze afspraak niet nakomt zonder geldige reden.

Luxeverzuim

zie luxeverzuim .