Open dagen en meeloopdagen bezoeken

Leerlingen uit de voorexamen- en examenklassen mogen verlof aanvragen voor het bezoeken van open dagen, voorlichtingsdagen en/of doe- of meeloopdagen in het vervolgonderwijs.

Verlof dient minimaal twee (werk)dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden. Bij een minderjarige leerling vraagt een ouder het verlof aan, ben je 18 jaar of ouder dan mag je dit zelf doen. Voor het aanvragen van verlof kan er gebruik worden gemaakt van het formulier kort durend verlof (open dag)  maar een eigen geschreven verzoek volstaat ook. Vermeld dan duidelijk voor- en achternaam, klas,  verlofreden en -datum.

  • In het geval van een doe- of meeloopdag willen we graag een kopie van de uitnodiging bij de verlofaanvraag ontvangen. Voor een open dag hoeft dit niet want dit is in de regel bij ons bekend.
  • Een leerling mag drie open dagen/voorlichtingsdagen en/of meeloopdagen bezoeken.
  • Als een open dag ook op zaterdag is dan adviseren wij om het bezoek op de zaterdag te plannen.
  • Op de eventuele verlofdag mag geen toets of iets soortgelijks gepland staan.