Weersomstandigheden

Nederland is een land waar we gelukkig weinig te maken hebben met hele extreme weersomstandigheden. Toch zijn er momenten waarin we wel te maken krijgen met extreme weeromstandigheden zoals storm, hevige sneeuwval en tropische temperaturen. De schoolleiding zal dan een besluit nemen over de invulling van de lessen. Dit besluit wordt dan zo spoedig mogelijk gedeeld met de leerlingen en ouders.

Op het Walterbosch zitten ook veel leerlingen die buiten de bebouwde kom van Apeldoorn wonen. Mocht de schoolleiding besluiten om de lessen door te laten gaan dan verwachten wij deze leerlingen ook op school.