Toetsweken

Het schooljaar 2021-2022 is opgedeeld in periodes. Iedere periode sluit je af met een toetsperiode van een week. Het toetsrooster wordt zo samengesteld dat de toetsen zo evenwichtig mogelijk zijn verspreid. In principe zijn er op een dag niet meer dan drie toetsen die veel voorbereiding vereisen. Voor de afdelingen Erasmus  en het vernieuwde vwo gelden andere periodes en worden er geen toetsweken ingepland.

Middagactiviteiten

Voor een aantal klassen is er op één van de middagen een sporttoernooi. Sporttoernooien zijn eigenlijk gymlessen en daarom is deelname voor alle leerlingen verplicht. Leerlingen in de brugklas hebben in de toetsperiodes ook nog een aantal andere activiteiten. Zij worden onder meer geïnstrueerd over gebruik van de mediatheek en de openbare bibliotheek.

Cijfers en inhaalmoment

Een toetsperiode wordt afgesloten met een digitaal cijferoverzicht. Indien je een werk mist wegens ziekte, kun je dit inhalen tijdens de inhaalmomenten die plaatsvinden in de periode volgend op de toetsweek.

In de gewijzigd overzicht-jaaragenda tweede helft schooljaar-2021-2022 -2 wordt aangegeven wanneer de toetsperiodes en inhaalmomenten plaatsvinden in de tweede helft van het schooljaar.