Toetsweken

Het schooljaar 2023-2024 is opgedeeld in periodes. Wanneer je in klas 3a, 3h, 4h, 5h zit sluit je iedere periode af met een toetsweek. Het toetsrooster wordt zo samengesteld dat de toetsen zo evenwichtig mogelijk zijn verspreid. In principe zijn er op een dag niet meer dan drie toetsen die veel voorbereiding vereisen. In de afdelingen Erasmus en het vernieuwde vwo worden er geen toetsweken ingepland. Zij sluiten de periode af met een tussenweek. 

Voor een aantal klassen is er op één van de middagen in de toetsweek een sporttoernooi. Sporttoernooien zijn eigenlijk gymlessen en daarom is deelname voor alle leerlingen verplicht.

Cijfers en inhaalmoment

Een toetsperiode wordt afgesloten met een digitaal cijferoverzicht. Indien je een werk mist wegens ziekte, kun je dit inhalen tijdens de inhaalmomenten die plaatsvinden in de periode volgend op de toetsweek.

In de het  Overzicht-jaaragenda-2023-2024 wordt aangegeven wanneer de toetsperiodes en inhaalmomenten plaatsvinden.