Onderwijs

Examenreglement

Elk jaar wordt het examenreglement zo nodig aangepast door de examencommissie en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Na goedkeuring krijgen de examenleerlingen aan het begin van het schooljaar het examenreglement uitgereikt….

Lees verder

Herkansingen

Iedere leerling heeft recht op twee herkansingen per jaar, maar kan ook een herkansing verspelen. De herkansingsregeling maakt onderdeel uit van het toetsreglement 2022-2023. (Het toetsreglement wordt voor 1 oktober…

Lees verder

Keuzewerktijd-uren (kwt)

De keuzewerktijd-uren (kwt-uren) zijn bedoeld als ondersteuning, verdieping en/of verbreding van een bepaald vak, of als facilitering voor zelfstudie. In de kwt-uren werk je in een leslokaal onder begeleiding van…

Lees verder

Lestijden

In het schooljaar 2022-2023 wordt er op Walterbosch een rooster van 45-minuten lessen gehanteerd. Les/pauze tijden Lesuur 1 — 08.30 – 09.15 — Lesuur 2 — 09.15 – 10.00 —…

Lees verder

Lichamelijke Opvoeding

Kleding Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag je speciale sportkleding: een shirt, dat in verband met de veiligheid niet al te wijd mag zijn, een korte broek en gymschoenen. Een…

Lees verder

Opleidingen

Walterbosch is de vestiging van het Veluws College met de volledige programma´s van havo, atheneum en vwo-Erasmus Havo De havo bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs. Het totale onderwijsprogramma duurt…

Lees verder

Toetsoverzichten (PTA en PTV)

Bovenbouw Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geheten, is deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Reglementen…

Lees verder

toetstijden

 toetstijden toetstijden dyslexie  toetsuur 1 08.30-09.20 08.20-09.20  toetsuur 2 09.30-10.20 09.30-10.30  toetsuur 1, 2 08.30-10.10 (toets 100 min) 08.20-10.20 (toets 100 min)  toetsuur 3 10.30-11.20 10.40-11.40  toetsuur 4 11.30-12.20 11.50-12.50…

Lees verder

Toetsweken

Het schooljaar 2021-2022 is opgedeeld in periodes. Iedere periode sluit je af met een toetsperiode van een week. Het toetsrooster wordt zo samengesteld dat de toetsen zo evenwichtig mogelijk zijn…

Lees verder