Onderwijs

Examenreglement

Elk jaar wordt het examenreglement zo nodig aangepast door de examencommissie en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Na goedkeuring krijgen de examenleerlingen aan het begin van het schooljaar het examenreglement uitgereikt….

Lees verder

Herkansingen

Iedere leerling heeft recht op twee herkansingen per jaar, maar kan ook een herkansing verspelen. De herkansingsregeling maakt onderdeel uit van het WB Toetsreglement 2020-2021 Herkansingsregeling Veluws College Walterbosch  Iedere…

Lees verder

Keuzevakken

Op het Veluws College Walterbosch maken alle brugklasleerlingen havo atheneum (HA) in het eerste jaar kennis met het Technasium, Podium en Nieuw Media, onze drie keuzevakken. Na leerjaar één kies…

Lees verder

Keuzewerktijd-uren (kwt)

De keuzewerktijd-uren (kwt-uren) zijn bedoeld als ondersteuning, verdieping en/of verbreding van een bepaald vak, of als facilitering voor zelfstudie. In de kwt-uren werk je in een leslokaal onder begeleiding van…

Lees verder

Lestijden

lestijden lesuur 1 08.30-09.20 lesuur 2 09.20-10.10 pauze 10.10-10.30 lesuur 3 10.30-11.20 lesuur 4 11.20-12.10 pauze 12.10-12.40 lesuur 5 12.40-13.30 lesuur 6 13.30-14.20 pauze 14.20-14.25 lesuur 7 14.25-15.15 lesuur 8…

Lees verder

Lichamelijke Opvoeding

Kleding Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag je speciale sportkleding: een shirt, dat in verband met de veiligheid niet al te wijd mag zijn, een korte broek en gymschoenen. Een…

Lees verder

Opleidingen

Walterbosch is de vestiging van het Veluws College met de volledige programma´s van havo, atheneum en vwo-Erasmus Havo De havo bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs. Het totale onderwijsprogramma duurt…

Lees verder

PTA: Programma van toetsing en afsluiting

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt afgenomen….

Lees verder

toetstijden

 toetstijden toetstijden dyslexie  toetsuur 1 08.30-09.20 08.20-09.20  toetsuur 2 09.30-10.20 09.30-10.30  toetsuur 1, 2 08.30-10.10 (toets 100 min) 08.20-10.20 (toets 100 min)  toetsuur 3 10.30-11.20 10.40-11.40  toetsuur 4 11.30-12.20 11.50-12.50…

Lees verder

Toetsweken

Het schooljaar 2020-2021 is opgedeeld in vier periodes. Iedere periode sluit je af met een toetsperiode van een week. Het toetsrooster wordt zo samengesteld dat de toetsen zo evenwichtig mogelijk…

Lees verder