Toetsoverzichten (PTA en PTV)

Bovenbouw

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geheten, is deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Reglementen en toetskader

Toetsoverzichten bovenbouw (PTA – examenwerk)

Toetsoverzichten 4havo-4vwo en 5vwo inclusief niet-examenwerk

alle toetsdossiers 4havo 2021-2022

alle toetsdossiers 4vwo 2021-2022

alle toetsdossiers 5vwo 2021-2022

Onderbouw – toetsoverzichten (PTV – programma van toetsing en voortgang)