Herkansingen

Iedere leerling heeft recht op twee herkansingen per jaar, maar kan ook een herkansing verspelen. De herkansingsregeling maakt onderdeel uit van het Walterbosch – toetsreglement 2022-2023

Herkansingsregeling Veluws College Walterbosch 

  • Iedere leerling heeft recht op twee herkansingen per jaar.
  • Het hoogst behaalde cijfer telt.
  • Het recht op herkansing wordt verspeeld als de leerling ongeoorloofd afwezig is geweest bij het maken van de toets of inhaaltoets. Is de leerling tweemaal ongeoorloofd afwezig bij een toets of inhaaltoets, dan vervalt dus het recht op beide herkansingsmogelijkheden. Er volgt dan een gesprek in aanwezigheid van ouders en docent-teamleider om vervolgstappen te bespreken.
  • Voor alle herkansingen geldt dat een toets slechts dan herkansbaar is wanneer deze als zodanig in het PTA is aangemerkt. Toetsen die worden afgenomen in de laatste toetsweek in het examenjaar zijn niet herkansbaar.
  • De schriftelijke SE toetsen uit periode 4 uit het voor examenjaar kennen, als deze herkansbaar zijn, een aparte herkansing voor of in toetsperiode 1 van het volgende schooljaar. Deze herkansing telt niet als een van de twee herkansingsmogelijkheden van het schooljaar waarin de herkansing wordt afgenomen.
  • Voor de examenklassen wordt één herkansingsdag vastgesteld na toetsperiode 2 op een in het jaarrooster vastgelegd moment.
  • Voor de niet-examenklassen worden herkansingsdagen vastgesteld na periode 3.
  • Bij afwezigheid op het herkansingsmoment vervalt het recht op herkansing.
  • De leerling kan naar eigen inzicht de twee herkansingsmogelijkheden inzetten. Ook een herkansing waarbij een leerling afwezig was na inschrijving wordt geteld als een herkansing.