Financien

Onderwijs volgen kost geld. Voor een aantal activiteiten wordt van u een bijdrage gevraagd. Maar er zijn ook mogelijkheden voor tegemoetkoming schoolkosten. Lees meer hierover en over de wijze van betalen in onderstaande artikeltjes.