Algemeen

Docent-teamleiders

Elke jaarlaag heeft een eigen docent-teamleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in zijn of haar jaarlaag. De docent-teamleiders maken deel uit van het management van de…

Lees verder

Financien

Onderwijs volgen kost geld. Voor een aantal activiteiten wordt van u een bijdrage gevraagd. Maar er zijn ook mogelijkheden voor tegemoetkoming schoolkosten. Lees meer hierover en over de wijze van…

Lees verder

Foto- en filmmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt…

Lees verder

Its Learning

Je volgt in de bovenbouw, afhankelijk van de schoolsoort, ongeveer tien vakken. Leerlingen en docenten werken met weektaken die in de studiewijzers per vak zijn weergegeven. Alle studiewijzers – ook…

Lees verder

Jaaragenda

Elk schooljaar worden toetsweken, inhaaltoetsen, herkansingen, maar ook roostervrije dagen ingepland. Naast de reguliere lessen vinden er ook andere activiteiten plaats. In de agenda op de site is per dag…

Lees verder

Jaarverslag 2019-2020

Het jaarverslag 2019-2020 – in verkorte publieksversie

Lees verder

Laptop aanschaffen

ICT speelt in ons onderwijs een grote rol. Het gebruik van digitale middelen maakt het eenvoudiger te differentiëren en in te spelen op de actualiteit. Om nog meer gebruik te kunnen…

Lees verder

Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een verplichte, maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee je praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoet. Doel van de maatschappelijke…

Lees verder

Microsoft Office

Microsoft Office Microsoft Office is een pakket dat door leerlingen gratis 5x geïnstalleerd kan worden op een device. Dit kan via: inloggen: portal.office.com rechtsboven knop: “office installeren”      

Lees verder

Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Walterbosch inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar…

Lees verder

Privacyverklaring

Onze school maakt deel uit van De Veluwse Onderwijsgroep. Bij de Veluwse Onderwijsgroep staat de veiligheid en ook de privacy van onze leerlingen en medewerkers voorop. Eenieder heeft recht op…

Lees verder

SOM-today

Het is mogelijk via de website en/of app van SOMtoday op ieder willekeurig moment de actuele stand van zaken van resultaten en absentie op te vragen. Klik hier voor inlogscherm.

Lees verder

Vakanties en roostervrije dagen

Roostervrije dagen schooljaar 2020-2021 Maandag 5 juli 2021 Vrijdag 9 juli 2021 Maandag 12 juli 2021 Dinsdag 13 juli 2021 Vakanties schooljaar 2021-2022 Start schooljaar 30 augustus 2021 Herfstvakantie 18…

Lees verder

Vakgerichte ondersteuning lesstof coronaperiode

In de maand september is er een start gemaakt met het aanbieden van vakgerichte ondersteuning lesstof coronaperiode. Welke ondersteuning er is en wordt aangeboden vindt u in het overzicht:  vakgerichte…

Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg…

Lees verder

Veilige School

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat…

Lees verder

Verwijsindex Gelderland

De Regionale Verwijsindex De Regionale Verwijsindex is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar)….

Lees verder

Visie Veluws College Walterbosch

– Waartoe en hoe geven we onderwijs?   1.       Wij willen leerlingen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige aanstaande HBO- of WO- studenten. Dat betekent dat in de onderbouw de volgende vragen centraal…

Lees verder