Schoolloket wordt WisCollect

Via een betalingsloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is.

Voorgaande jaren werd als betalingsloket Schoolloket gebruikt. Momenteel wordt er gewerkt aan de overstap naar WisCollect en is het tot nadere berichtgeving niet mogelijk het betalingsloket te gebruiken.