Bijdrage keuzevakken

Alle vestigingen bieden verschillende keuzevakken aan. Leerlingen in klas 1HA, 2HA, 3H en 3V van het Veluws College Walterbosch volgen een keuzevak (Podium, Onderzoek & Ontwerpen of Nieuwe Media). Voor deelname aan deze keuzevakken wordt geen vaste extra ouderbijdrage gevraagd. Incidentele extra kosten die worden gemaakt (o.a. voor excursies), worden per keer geïnd via WisCollect.