Kosten excursies en activiteiten

 

Excursies, de activiteitenweek en bijvoorbeeld een schaatsevenement vormen een extra aanvulling op het onderwijscurriculum. Je kunt hieraan alleen meedoen na betaling. Als je niet meedoet, krijg je een alternatief lesprogramma op school aangeboden. De kosten van deze extra activiteiten bedragen ongeveer € 50,00 per leerjaar, met uitzondering van de excursies in het VWO en Erasmus en de hierna genoemde meerdaagse excursies. De directie bewaakt de hoogte van dit bedrag.

kostenpost

bedrag

  opmerkingen

Aanvullend programma vernieuwd-VWO€ 50,00
Excursies en lesmaterialen Erasmus€ 80,00
Gebruik van kluisje€   4,75    huur
schoolpas€   1,75
€   7,00    bij verlies
sportoriëntatie en -keuze  (SOK) in examenklassen€ 20,00 – €  36,00
excursies en activiteiten per leerjaar€ 50,00    er is ook een gratis lesprogramma
profiel excursie 4 havo / 5 vwo€ 75,00 – € 600,00    (afhankelijk van keuze)