Begeleiding

De Regionale Verwijsindex Gelderland

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar). Hulpverleners die zich…

Lees verder

Meldcode

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken we bij Veluws College Twello volgens de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In het figuur in het onderstaande…

Lees verder

Mentorles

In alle leerjaren hebben alle klassen één mentoruur per week. Tijdens deze lessen is er aandacht voor het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. In de brugklas is er via…

Lees verder

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid…

Lees verder

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders…

Lees verder

Rekenen

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld. Alle brugklasleerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets 0….

Lees verder

Schoolarts

De GGD onderzoekt in het voortgezet onderwijs de leerling in de eerste klas. Afhankelijk van het schooltype gebeurt dit door de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts. Zij besteden aandacht aan groei, gezondheid,…

Lees verder

Taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld. Alle leerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets 0….

Lees verder

Taal- en rekenbegeleiding

De referentiekaders voor taal en rekenen worden in het examen getoetst. Voor taal wordt dit geïntegreerd in het examen Nederlands, voor rekenen is er een aparte toets. Leerlingen die ondersteuning…

Lees verder

Team Toegang Jeugd Deventer

Het doel van dit team is om gezinnen te ondersteunen bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen. De Toegangsmedewerkers versterken de zelfredzaamheid van het omgaan met problemen rondom de opvoeding, het inzetten…

Lees verder

Trainingen

Faalangstreductietraining Alle brugklasleerlingen vullen aan het begin van het schooljaar de zogeheten ‘schoolvragenlijst’ in. De mentoren werken deze lijsten uit en proberen zich op deze manier een beeld te vormen…

Lees verder