Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp kun je stellen aan het CJG.

Het CJG is voor ouders, kinderen en jongeren, maar ook voor professionals en vrijwilligers. Het CJG wil tijdig hulp bieden, samen in gesprek gaan en oplossingen bedenken om zo grotere problemen en zwaardere zorg te voorkomen. Is zwaardere, specifieke zorg nodig, dan wordt door het CJG, de huisarts, medisch specialist en/of jeugdarts doorverwezen naar jeugdhulp. Via het CJG worden hiervoor zo nodig beschikkingen afgegeven.

Bereikbaarheid, inloop, aan wie stel je je vraag?

Je kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur binnenlopen in het Kulturhus, Jachtlustplein 1 in Twello, ons bellen via (0571) 74 51 50 of je vraag stellen via de email: [email protected].

Een medewerker van het CJG beantwoordt je eerste vragen en gaat zo nodig met jou in gesprek over wat er goed gaat en/of waar je eventueel hulp bij nodig hebt. Je kunt ook rechtstreeks, kosteloos, een vraag stellen aan medewerkers van het CJG die voor jou bekend zijn: (school-)maatschappelijk werkers, de jeugdverpleegkundigen of jeugdarts van de GGD, de jongerenwerkers en andere collega’s. Voor meer informatie: www.cjgvoorst.nl.

Mocht u vragen hebben over de ondersteuning bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen en woonachting zijn in de gemeente Deventer, dan kunt u contact opnemen met Team Toegang Jeugd Deventer

Crisis en Veilig Thuis (alle gemeenten)

Heb je problemen die volledig uit de hand lopen? Zit je in een crisis en wil je direct hulp? Aarzel dan niet en bel 0900 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Je krijgt een medewerker van de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland (Voorst)/ Overijssel (Deventer) aan de telefoon die je kan helpen. Hij of zij luistert naar je, geeft je advies en kan als het nodig is binnen een paar uur bij je zijn.

Veilig thuis, het Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Als je te maken hebt met huiselijk geweld kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Een hulpverlener luistert naar de zorgen en kan advies geven. Zo nodig neemt hij/zij contact op met het gezin. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoon 0800-2000. Meer informatie: www.veiligthuis.nl.