Meldcode

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken we bij Veluws College Twello volgens de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In het figuur in het onderstaande document staan links de stappen uit deze meldcode beschreven. Rechts staan de acties en personen die per stap in school betrokken zijn.

Stappenplan Meldcode binnen Veluws College Twello