Team Toegang Jeugd Deventer

Het doel van dit team is om gezinnen te ondersteunen bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen. De Toegangsmedewerkers versterken de zelfredzaamheid van het omgaan met problemen rondom de opvoeding, het inzetten van opvoed- en opgroeiondersteuning en waar nodig het organiseren en coördineren van hulp en ondersteuning.

Team Toegang Jeugd biedt:

Begeleiding van het kind/gezin

  • Voert een eerste gesprek met als doel vraagverheldering
  • Maakt samen met het gezin een gezinsplan waarin de vragen worden omschreven en ook helder uiteen wordt gezet wat het gezin/netwerk zelf doet en waar hulp bij nodig is
  • Stimuleert  (versterken van eigen kracht) en faciliteert het gezin om regie in eigen handen te nemen en/of te houden
  • Biedt opvoed- en opgroeiondersteuning en voorkomt waar mogelijk doorverwijzing naar specialistische en duurdere zorg
  • Zet gericht, beargumenteerd en selectief de juiste ondersteuning in. Deze kan kortdurend zelf worden geboden of, waar nodig, door inzet van de expertise van andere professionals.
  • Houdt zicht op de expertise en competenties van collega’s en voorzieningen en benut deze als de casus daarom vraagt.

Het Team Toegang Jeugd is te bereiken via het emailadres [email protected]

Mocht u vragen hebben over de ondersteuning bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen en woonachting zijn in de gemeente Voorst, dan kunt u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst

Crisis en Veilig Thuis (alle gemeenten)

Heb je problemen die volledig uit de hand lopen? Zit je in een crisis en wil je direct hulp? Aarzel dan niet en bel 0900 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Je krijgt een medewerker van de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland (Voorst)/ Overijssel (Deventer) aan de telefoon die je kan helpen. Hij of zij luistert naar je, geeft je advies en kan als het nodig is binnen een paar uur bij je zijn.

Veilig thuis, het Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Als je te maken hebt met huiselijk geweld kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Een hulpverlener luistert naar de zorgen en kan advies geven. Zo nodig neemt hij/zij contact op met het gezin. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoon 0800-2000. Meer informatie: www.veiligthuis.nl