Mavo

Mavo is een ander woord voor vmbo-tl of vmbo theoretische leerweg. Het is het hoogste niveau van het vmbo. De mavo duurt vier jaar. Op de mavo krijg je onder andere de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, expressievakken, levensbeschouwelijke vorming en lichamelijke opvoeding. Je kunt jezelf uitdagen door te kiezen voor een PlusVak dat jij interessant vindt!

Meer met je mavo

Kun jij meer? Op onze mavo krijg je extra uitdagingen. Zo kun je de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op havoniveau volgen. Vind je de mavo een makkie? Kies dan in de vierde klas een zevende vak zodat je vakkenpakket goed aansluit op de havo. Er is ook een speciaal havotraject voor leerlingen die naar de havo willen. Zo stap je straks makkelijk over!