Onderwijs

Op het Veluws College Twello kun je terecht voor het volledige programma van de mavo en de onderbouw van de havo en het vwo. We hebben de volgende brugklassen:

  • mavo
  • mavo/havo
  • havo/vwo

Op onze school hebben sommige brugklassen twee niveaus. Bijvoorbeeld de mavo/havo brugklas. Je krijgt daar les op het hoogste niveau. Na twee jaar kies je of je verdergaat op de mavo, de havo of het vwo. Mavoleerlingen doen bij ons examen en havo en vwo-leerlingen gaan vanaf klas 4 naar een andere school in Deventer of Apeldoorn. Bijvoorbeeld naar het Veluws College Walterbosch.

Plusvakken

Op het Veluws College kunnen alle onderbouwleerlingen kiezen voor een PlusVak. Twee uur per week krijg je dan les in een vak dat aansluit bij jouw interesse, zonder dat de schoolweek langer wordt.

Meer informatie over PlusVakken.

Meer weten over de loopbaanoriëntatie van uw zoon of dochter?

Communicatie is belangrijk. Zo ook rondom het programma loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Veluws College Twello werkt daarom vanaf dit schooljaar met een ouder-portaal ‘help mee bij lob’. Via deze website kunt u als ouder alle informatie vinden over de loopbaanoriëntatie van uw zoon of dochter. Door aan te geven in welk leerjaar uw zoon of dochter zit en welke leerweg hij/zij volgt, komt de voor u relevante informatie in beeld.  

Op www.veluwscollegetwello.helpmeebijlob.nl krijgt u informatie over de LOB-activiteiten, open dagen, interessante links en veel gestelde vragen. Tevens geeft de website informatie over onze kijk op LOB, onze LOB aanpak en uw rol als ouder.