Onderwijs

Op het Veluws College Twello kun je terecht voor het volledige programma van de mavo en de onderbouw van de havo en het vwo. We hebben de volgende brugklassen:

  • mavo
  • mavo/havo
  • havo/vwo

Op onze school hebben sommige brugklassen twee niveaus. Bijvoorbeeld de mavo/havo brugklas. Je krijgt daar les op het hoogste niveau. Na twee jaar kies je of je verdergaat op de mavo, de havo of het vwo. Mavoleerlingen doen bij ons examen en havo en vwo-leerlingen gaan vanaf klas 4 naar een andere school in Deventer of Apeldoorn. Bijvoorbeeld naar het Veluws College Walterbosch.

Op onze school volg je in klas 1 tot en met 3 het vak Sport, Cultuur en Wetenschap. Vanaf 2023 maken we de stap naar een profielschool waar je als leerling in klas 1 een aantal vaste programma’s volgt. In klas 2 en 3 kiest de leerling de eigen leerroute verdeeld over de drie onderwerpen Sport, Cultuur en Wetenschap.

Wij geloven dat elke leerling bijzonder en uniek is. Ook volgt elke leerling zijn eigen leerroute. Daarom bieden we als school maatwerk aan. Extra ondersteuning bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast verbreding en verdieping bij onderwerpen als leren-leren en plannen of digitale vaardigheden.