Over Veluws College Twello

Wie zijn wij?

Het Veluws College Twello is een oecumenische school voor mavo, havo en atheneum. Onze school is een van de vier vestigingen van het Veluws College binnen de Veluwse Onderwijsgroep: drie in Apeldoorn en één oecumenische vestiging in Twello.

Wij willen dat alle leerlingen met plezier naar school gaan, daarom hebben we zorg en aandacht voor iedereen. In een prettige sfeer dagen we de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door goed onderwijs aan te bieden en door ons onderwijs steeds weer te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanbieden van Sport, Cultuur en Wetenschap en maatwerk.

‘Het Veluws College Twello is een ontwikkelingsgerichte school.’

Met deze uitspraak geeft het Veluws College Twello de missie van het onderwijs aan, zoals zij dat vorm en inhoud wil geven. In de vorming van jongeren en de begeleiding in hun ontwikkeling werken we als school vanuit deze gedeelde missie. Om deze missie inhoud te geven, zijn de volgende uitgangspunten van belang in de manier van werken met jongeren in de leeftijdsfase tussen 12 en ca. 16 jaar. Dat is immers onze doelgroep.

  • Onze leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen (persoonlijke ontwikkeling).
  • Onze leerlingen leren van en met elkaar (socialisatie).
  • Onze leerlingen worden voorbereid op hun plek in en bijdrage aan de samenleving (Burgerschapsvorming).
  • Onze leerlingen bereiden zich voor op een beroepsopleiding en/of op de aansluiting bovenbouw havo-vwo.

Onze leerlingen komen niet op school om alleen uit boeken te leren, maar ook om praktijkervaring op te doen. Leerlingen van het Veluws College krijgen daarom de kans deel te nemen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Op deze manier leren we hen zelfstandig, actief, verantwoord en vaardig te zijn.

Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie. Bijna 2.000 medewerkers maken zich sterk voor kwalitatief en uitdagend onderwijs voor ruim 13.000 leerlingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Veluws College en de mogelijkheden die wij bieden?
Bekijk onze ‘Onderwijs’ pagina!

Wie weet tot ziens op het Veluws College!