Gedragsregels

Spelregels

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat dat zowel veilig als uitdagend is!

Voor het aanspreken op correct taalgebruik en goede fatsoensnormen gelden de vijf spelregels:

1. Ik accepteer de ander en discrimineer daarom niet.
2. Ik praat met anderen en niet over anderen.
3. Ik gebruik in en buiten school geen geweld.
4. Ik blijf van de spullen van een ander af.
5. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.
Klik hier voor onze algemene schoolafspraken.

 

Gedragsregels

Op het Veluws College Twello gelden ook gedragsregels, waar iedereen zich aan houdt.
Klik hier om onze gedragsregels te lezen.