Begeleiders

Arbo

Op het Veluws College Twello hebben we een arbopromotor die de veiligheid, het milieu en het welzijn van leerling en docent behartigt. Belangrijk daarbij is het éénmaal per jaar ontruimen…

Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum Jeugd en Gezin Voorst (CJG) Vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp kun je stellen aan het CJG. Het CJG is voor ouders, kinderen en jongeren, maar ook voor professionals en…

Lees verder

Counselor & Schoolmaatschappelijk Werk

Counselor/ schoolmaatschappelijk werk (SMW) Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich somber of hij heeft een relationeel probleem, zoals ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor…

Lees verder

Decaan

Alles op de wereld is LOB. Alles wat je ziet, doet, hoort en ervaart vormt je. En daarmee je wereldbeeld, je verwachtingen, je kwaliteiten, interesses, normen en waarden. Het vormt…

Lees verder

Klassenmentor

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen mentor. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw…

Lees verder

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning voor een leerling. In overleg met mentoren, teamleiders, counselor en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Het kan…

Lees verder

Ondersteuningsteam / Kernteam

Iedere vestiging van het Veluws College heeft een eigen ondersteuningsteam. Dit team adviseert mentoren en docenten over de begeleiding van leerlingen, vooral bij problemen van leerlingen die extra ondersteuning verlangen….

Lees verder

Orthopedagoog

Aan het Veluws College is een orthopedagoog op afroep beschikbaar. Deze begeleidt individuele leerlingen direct, door gesprekken en testen, en indirect, door begeleiding van ouders en docenten.

Lees verder

Remedial teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden waarmee ze niet in een reguliere les kunnen worden geholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld een andere wijze van…

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie. De vertrouwenspersoon…

Lees verder