Rekenen

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld.

Alle brugklasleerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets 0. Leerlingen die onder het gewenste niveau scoren, worden na de herfstvakantie in de maatwerkuren bijgespijkerd.
Aan het eind van het eerste, tweede en derde leerjaar worden respectievelijk de JIJ-toetsen 1, 2 en 3 afgenomen. Leerlingen die aan het einde van de eerste, tweede en derde klas nog niet het beoogde niveau hebben, worden in een wekelijks begeleidingsuur in rekenen bijgespijkerd. Aanwezigheid tijdens dit uur kan worden opgelegd.

In het wiskundeprogramma wordt gedurende de gehele onderbouw systematisch aandacht besteed aan rekenvaardigheden. Er wordt in alle leerjaren van de onderbouw gewerkt met de rekenmodule die onderdeel is van de methode.

Aan het begin van het schooljaar maken alle nieuwe brugklasleerlingen een rekentoets. Je krijgt voor deze toets geen cijfer, maar we kijken wel of er problemen met rekenen zijn. Als de uitslag van de toets minder goed is dan we zouden willen, dan krijg je extra hulp bij rekenen. Eventueel word je daarbij geholpen door de remedial teacher.

De rekentoets moet wel op een voldoende niveau worden afgesloten.

Meer lezen over ons taal- en rekenbeleid? Lees; Een doorlopende leerlijn taal en rekenen op het Veluws College