Mentorles & Mentoren

Iedere klas op het Veluws College Twello heeft één en in de meeste gevallen twee mentoren. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders. Er wordt van een mentor verwacht dat hij/zij de ontwikkelingen van leerlingen volgt, zowel op het cognitieve als op het sociaal-emotionele vlak. De mentoren overleggen regelmatig  met de teamleiders om de voortgang van hun leerlingen goed in beeld te houden.

Mentoren houden de resultaten van de leerlingen in de gaten via het cijferinvoerprogramma SOMtoday (Software Op Maat). De docenten worden verzocht nieuwe cijfers meteen in te voeren, zodat de mentor altijd de juiste gegevens bij de hand heeft. Mentoren willen ook graag op de hoogte zijn van het welzijn van hun leerlingen.

De mentor informeert ook collega’s over zijn/haar leerlingen. De bijzonderheden worden in SOMtoday vermeld. Van de mentor wordt tevens verwacht dat hij een paar keer per jaar een activiteit met zijn klas onderneemt.

In alle leerjaren hebben alle klassen één mentoruur per week. Tijdens deze lessen is er aandacht voor het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden.
In de brugklas is er via de methode ‘Tumult’ aandacht voor allerlei studievaardigheden en helpen we je met leren studeren. Door een combinatie van instructies, aanwijzingen, adviezen en eigen ervaringen krijg je de mogelijkheid om voor jezelf de beste studiemethode te ontwikkelen. Daarnaast besteden we in deze mentorles via de methode ‘Leefstijl’ uitgebreid aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Ook in de tweede, derde en vierde klas zijn er mentorlessen. Net als in de brugklas besteden we, volgens een jaarplan, aandacht aan studievaardigheden en omgaan met studieplanners en toetsweken. Verder besteden we aandacht aan groepsprocessen, sociaal-emotionele vaardigheden en een keur aan actuele onderwerpen zoals alcohol en drugs, loverboys, internetgebruik en gamen. Ook is er in deze klassen in de mentorles tijd voor zaken als pakketkeuze, profielkeuze en keuze van de vervolgopleiding.