Trainingen

Faalangstreductietraining

Alle brugklasleerlingen vullen aan het begin van het schooljaar de zogeheten ‘schoolvragenlijst’ in. De mentoren werken deze lijsten uit en proberen zich op deze manier een beeld te vormen van de leerlingen. Zo kan de mentor bijvoorbeeld zien of er leerlingen zijn met (extreme) faalangst. Na overleg met de ouders kunnen deze leerlingen in aanmerking komen voor het volgen van een faalangstreductietraining van tien lessen.

Sociale vaardigheidstraining

Het is ook mogelijk om een sociale vaardigheidstraining te volgen. Voor deze training komen leerlingen in aanmerking waarvan het docententeam vindt dat het de leerprestaties van de leerlingen zou kunnen verhogen. De cursus bestaat uit maximaal tien lessen en wordt buiten schooltijd gegeven. Bij de sociale vaardigheidstrainingen wordt door middel van allerlei oefeningen aandacht besteed aan zaken die te maken hebben met omgang met anderen, het voor jezelf opkomen, contact maken en jezelf uitdrukken zoals je dat graag zou willen.

Examenvreestraining

Leerlingen in de vierde klas kunnen meedoen aan een training om te leren omgaan met stress rond het examen. Er worden zes lessen gegeven in de periode vlak voor de examens.