Taal- en rekenbegeleiding

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen, Nederlands (begrijpend lezen ) en Engels (begrijpend lezen). Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld. Alle brugklasleerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets 0. Leerlingen die onder het gewenste niveau scoren, worden na de herfstvakantie in de begeleidingsuren bijgespijkerd. Aan het eind van het eerste, tweede en derde leerjaar worden respectievelijk de JIJ-toetsen 1, 2 en 3 afgenomen.

In maatwerklessen wordt aandacht besteed aan rekenen, Nederlands (begrijpend lezen) en Engels (begrijpend lezen). Leerlingen die (nog) niet op niveau zijn, worden voor deze lessen uitgenodigd.