Taal- en rekenbegeleiding

De referentiekaders voor taal en rekenen worden in het examen getoetst. Voor taal wordt dit geïntegreerd in het examen Nederlands, voor rekenen is er een aparte toets. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben om aan deze referentiekaders taal- en rekenvaardigheden te voldoen worden in klas 1 t/m 4 ondersteund in de begeleidingsuren. Daarnaast geven we ook extra ondersteuning in het vak Engels.