Uw kind op Mheenpark

Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar: samen met uw zoon of dochter zoekt u een goede school voor de komende jaren. Graag informeren we u over de mogelijkheden op het Veluws College Mheenpark.

Iedere leerling heeft eigen talenten en leert in eigen tempo en op zijn eigen manier. Daarom kon je op Mheenpark altijd kiezen tussen twee stromen: Delta of Vita. Vanaf het schooljaar 2022-2023 gaan Delta en Vita samen! We hebben de beste dingen uit Delta en Vita gecombineerd.

 

 

 

 

 

 

Contact met u

Op het Veluws College Mheenpark vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders. Als ouder wilt u natuurlijk weten hoe het gaat met uw zoon/dochter op school. De mentor is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Op Mheenpark heeft uw zoon/dochter een “meerjarige” mentor in plaats van een “éénjarige” mentor. Voor vragen en problemen kunt u of uw kind altijd bij hem/haar terecht. De mentor kent de leerlingen, helpt bij problemen, verzorgt de mentorlessen en geeft advies over de schoolloopbaan van uw zoon/dochter.

Ook informeren we u op deze manier:

  • Ouderavonden: U wordt jaarlijks een aantal keren uitgenodigd voor een ouderavond. U krijgt dan informatie over de jaarlaag van uw kind en de ontwikkelingen op school.
  • Leerplangesprek: Regelmatig organiseren we leerplangesprekken tussen ouders, leerling en mentor. In dit gesprek gaat het over de leerdoelen voor de volgende periode.
  • SOMtoday: Op SOMtoday vindt u de resultaten en absentie van uw kind.
  • Mhemouders: Onze maandelijkse nieuwsbrief.
  • Website: Op onze website vindt u meer informatie over de school. Bent u op zoek naar onze overgangsnormen of onze jaarkalender? Dit vindt u allemaal in de digitale schoolgids op onze website.