Uw kind op Mheenpark

Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar: samen met uw zoon of dochter zoekt u een goede school voor de komende jaren. Graag informeren we u over de mogelijkheden op het Veluws College Mheenpark.

Iedere leerling heeft eigen talenten en leert in eigen tempo en op zijn eigen manier.  Vanaf het schooljaar 2022-2023 zijn onze twee stromen, Delta en Vita,  samen gevoegd. We hebben de beste dingen uit Delta en Vita gecombineerd tot “Mheenpark”.

 

 

 

 

 

 

Contact met u

Op het Veluws College Mheenpark vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders. Als ouder wilt u natuurlijk weten hoe het gaat met uw zoon/dochter op school. De mentor is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Op Mheenpark heeft uw zoon/dochter een “meerjarige” mentor in plaats van een “éénjarige” mentor. Voor vragen en problemen kunt u of uw kind altijd bij hem/haar terecht. De mentor kent de leerlingen, helpt bij problemen, verzorgt de mentorlessen en geeft advies over de schoolloopbaan van uw zoon/dochter.

Ook informeren we u op deze manier:

  • Ouderavonden: U wordt jaarlijks een aantal keren uitgenodigd voor een ouderavond. U krijgt dan informatie over de jaarlaag van uw kind en de ontwikkelingen op school.
  • Leerplangesprek: Regelmatig organiseren we leerplangesprekken tussen ouders, leerling en mentor. In dit gesprek gaat het over de leerdoelen voor de volgende periode.
  • SOMtoday: Op SOMtoday vindt u de resultaten en absentie van uw kind.
  • Mhemouders: Onze maandelijkse nieuwsbrief.
  • Website: Op onze website vindt u meer informatie over de school. Bent u op zoek naar onze overgangsnormen of onze jaarkalender? Dit vindt u allemaal in de digitale schoolgids op onze website.