Uw kind op Mheenpark

Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar: samen met uw zoon of dochter zoekt u een goede school voor de komende jaren. Graag informeren we u over de mogelijkheden op het Veluws College Mheenpark.

Leerroutes

Iedere leerling heeft eigen talenten en leert in eigen tempo en op zijn eigen manier. Om recht te doen aan die verschillen bieden we vanaf augustus 2017 een nieuwe leerroute aan: Delta.
Delta is een volledig nieuw onderwijsconcept. Natuurlijk geven we ook nog steeds het reguliere Mheenpark-onderwijs (Vita) zoals we dat altijd al geven.

Contact met u

Op het Veluws College Mheenpark vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders. Als ouder wilt u natuurlijk weten hoe het gaat met uw zoon/dochter op school. De mentor is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. U kunt bij de mentor altijd terecht met uw vragen.Elke klas heeft een mentor. Leerlingen kunnen met vragen en problemen altijd bij hem/haar terecht. De mentor kent de leerlingen, helpt bij problemen, verzorgt de mentorlessen en geeft advies over de schoolloopbaan van uw zoon/dochter. De Vita klassen op Veluws College Mheenpark hebben één mentoruur per week. Leerlingen in Delta zien hun mentor bijna dagelijks.

Ook informeren we u op deze manier:

  • Ouderavonden: U wordt jaarlijks een aantal keren uitgenodigd voor een ouderavond. U krijgt dan informatie over de jaarlaag van uw kind en de ontwikkelingen op school.
  • Voortgangsgesprek: Regelmatig organiseren we voortgangsgesprekken tussen ouders, leerling en mentor.
  • SOMtoday: Op SOMtoday vindt u de resultaten en absentie van uw kind.
  • Mhemouders: Onze maandelijkse nieuwsbrief.
  • Website: Op onze website vindt u meer informatie over de school. Bent u op zoek naar onze overgangsnormen of onze jaarkalender? Dit vindt u allemaal in de digitale schoolgids op onze website.