Sponsorreglement

Het Veluws College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken. Het Veluws College wenst geen agressief actieve rol te spelen ten aanzien van sponsoring, maar zal zeker geen aanbiedingen afslaan of voor de hand liggende sponsoring mijden.

Over sponsoring hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • De school dient t.a.v. sponsoring objectief, geloofwaardig en zo onafhankelijk mogelijk te blijven.
  • De school mag zich in haar onderwijsactiviteiten op geen enkele wijze laten beïnvloeden door sponsors.
  • De sponsor past bij de identiteit, uitgangspunten en doelstellingen van het Veluws College.
  • De sponsor geeft geen aanleiding tot ethische en/of morele discussies.
  • Overeenkomsten met sponsors waarin de tegenprestatie van het Veluws College niet duidelijk is omschreven, worden afgekeurd.
  • Voor het volledige sponsorreglement verwijzen we  u naar  sponsorbeleidsplan.