Regelingen

Communicatie gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over…

Lees verder

Ontheffing 2e moderne vreemde taal

In principe heeft elke vwo-leerling, naast Engels, een tweede moderne (vreemde) taal in het pakket. In een aantal gevallen kan hiervan afgeweken worden in het kader van de ontheffingsregeling. Er zijn…

Lees verder

Regelingen

Binnen het Walterbosch zijn een aantal regelingen van kracht. Wil je meer weten klik dan op een regeling voor meer informatie: Bescherming privacy Convenant Veilige School De profielkeuze en de…

Lees verder