Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een heel enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat elk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht? U vindt in onderstaand schema bij wie u terechtkunt.

Het Veluws College heeft een stappenplan waarin precies staat bij wie u een klacht kunt indienen.

klacht betreftverwijzing naar
Levering leermiddelenfonds/boetesmevrouw D. Schenk
Situatie in een klasde betreffende mentor
Een mentordocentteamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentdocentteamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede teamleider die de aansturing conciërges in zijn/haar portefeuille heeft
Een docent-teamleiderde adjunct-directeur die de teamleider aanstuurt
Een teamleiderde directeur
Een adjunct-directeurde directeur
Een directeurde algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door schooleerst de betreffende docent-teamleider, daarna de directie
Roosterzakende adjunct-directeur die roosterzaken in zijn/haar portefeuille heeft
Verlofaanvragenhet infopunt
Rapporteneerst de betreffende docent-teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Bevorderingeerst de betreffende docent-teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Progr. Toetsing en Afsluitingeerst de docent-teamleider van het examenjaar, daarna de adjunct-directeur bovenbouw havo of vwo
Ongewenste intimiteitenvertrouwenspersoon

 

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de directie. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:

Landelijke klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

T: (070) 3925508

E: [email protected]

W: www.gcbo.nl