Ontheffing 2e moderne vreemde taal

In principe heeft elke vwo-leerling, naast Engels, een tweede moderne (vreemde) taal in het pakket. In een aantal gevallen kan hiervan afgeweken worden in het kader van de ontheffingsregeling. Er zijn drie redenen op grond waarvan een ontheffing aangevraagd kan worden:

Talige stoornis

Een leerling of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, die op grond van een talige stoornis ontheffing wil aanvragen van de tweede moderne (vreemde) taal, moet hiervoor een verzoek indienen bij de directeur. Dat moet gebeuren uiterlijk in de maand mei van het schooljaar voorafgaande aan het vierde leerjaar van het vwo. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen als het verzoek wordt ondersteund door een deskundigheidsverklaring van de orthopedagoog van de school. De directeur kan de remedial teacher van de school consulteren, waarna hij vóór 1 juli van datzelfde jaar schriftelijk laat weten of de ontheffing wordt verleend. Wanneer de ontheffing wordt verleend, kiest de leerling een vak uit het aanbod van de school (minimaal 440 studielasturen) dat gekozen mag worden bij het door de leerling gekozen profiel.

Andere moedertaal

Een leerling of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, kan na doubleren in het vierde leerjaar met een cijfer voor de tweede moderne (vreemde) taal niet hoger dan een 3, vrijstelling aanvragen voor de tweede moderne (vreemde) taal op grond van het spreken van een andere moedertaal. Onder een andere moedertaal wordt verstaan dat de ouders van de betrokken leerling geboren zijn in het buitenland én dat de leerling thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands of het Fries. De directeur consulteert de docent-teamleider van het vierde leerjaar, waarna hij vóór het einde van het schooljaar schriftelijk laat weten of de ontheffing wordt verleend. Wanneer de ontheffing wordt verleend, kiest de leerling een vak uit het aanbod van de school (minimaal 440 studielasturen) dat gekozen mag worden bij het door de leerling gekozen profiel.

Bèta-georiënteerd

Wanneer een leerling met het profiel NG of NT in het vierde leerjaar is gedoubleerd met een cijfer voor de tweede moderne (vreemde) taal niet hoger dan een 3, kan hij/zij of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger een vrijstelling voor de tweede moderne taal aanvragen. De directeur consulteert de docent-teamleider van het vierde leerjaar, waarna hij vóór het einde van het schooljaar schriftelijk laat weten of de ontheffing wordt verleend. Wanneer de ontheffing wordt verleend, kiest de leerling een vak uit het aanbod van de school (minimaal 440 studielasturen) dat gekozen mag worden bij het door de leerling gekozen profiel.