Websites

Het Veluws College heeft naast de algemene website www.veluwscollege.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning.

SOMtoday

Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie werken we met de website en de app van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website en de app op ieder gewenst moment gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord. De app van SOMtoday kan gedownload worden in de appstore of de playstore. Zoek daarvoor op ‘somtoday’.

ItsLearning

ItsLearning is voor leerlingen een belangrijke informatiebron. In deze elektronische leeromgeving vinden leerlingen uit alle jaarlagen informatie over de verschillende vakken, zoals studieplanners en extra oefenmateriaal.

Inloggen op afgeschermde websites

SOMtoday en ItsLearning zijn afgeschermd. De inlogcode en het wachtwoord, nodig om in te loggen, ontvangen ouders en leerlingen automatisch na inschrijving. Ouders die vorig schooljaar al één of meer kinderen op school hadden, krijgen geen nieuwe inlogcode en wachtwoord; de bestaande codes blijven geldig. Hiermee kunnen zij ook gegevens inzien van het kind dat nieuw op school komt. Ouders met kinderen op meerdere vestigingen kunnen gebruikmaken van dezelfde inloggegevens.