Cijfers en resultaten

Op Walterbosch kun je cijfers behalen, maar werken we ook op andere manieren aan het inzichtelijk maken van je leerproces. Naast cijfers geven docenten ook op een andere manier weer hoe je ervoor staat.

Het is mogelijk via de website en/of app van SOMtoday op ieder willekeurig moment de actuele stand van zaken van resultaten en absentie op te vragen.

Overigens is het cijfer dat in de administratie van de docent staat, het juiste cijfer. Dit cijfer wordt meegenomen bij de bepaling van het gemiddelde resultaat.