Informeren

Cijfers en resultaten

Op Walterbosch kun je cijfers behalen, maar werken we ook op andere manieren aan het inzichtelijk maken van je leerproces. Naast cijfers geven docenten ook op een andere manier weer…

Lees verder

Digitale oudernieuwsbrief

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders via e-mail ook de oudernieuwsbrief van de vestiging. Iedere vestiging van het Veluws College heeft zijn eigen digitale nieuwsbrief voor ouders. Het kan zijn…

Lees verder

Informeren

Het Veluws College vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat…

Lees verder

Mail

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen Veluws College-mailadres. Veel communicatie verloopt via de schoolmail. Het is dan ook van belang dat leerlingen regelmatig hun e-mail lezen! De mailbox…

Lees verder

Ouderavonden

Voor ieder leerjaar is er een informatieve ouderavond. Deze houden we meestal in het najaar, met op de agenda een specifiek onderwerp voor het betreffende leerjaar. Bij de brugklas is…

Lees verder

Social Media

Behalve op onze eigen website zijn de vestigingen van het Veluws College ook actief op verschillende social media. De vestigingen zijn te volgen op Twitter en ze hebben ieder een…

Lees verder

Speeddates

Elk schooljaar vinden er speeddates plaats tussen vakdocent en leerling, waarbij ook de ouder van harte welkom is.

Lees verder

Websites

Het Veluws College heeft naast de algemene website www.veluwscollege.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning. SOMtoday Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van…

Lees verder