Ouderavonden

Voor ieder leerjaar is er een informatieve ouderavond. Deze houden we meestal in het najaar, met op de agenda een specifiek onderwerp voor het betreffende leerjaar.

Bij de brugklas is dat bijvoorbeeld de organisatie en de ‘determinatie’ in dat jaar. De ouderavonden van 3 havo en 3 vwo gaan over de profielkeuze en de rol van de school in dat proces. Tijdens de ouderavonden in de bovenbouw wordt gesproken over de voorbereiding op een vervolgstudie.

De ouderavonden staan vermeld in de jaaragenda.

Voor alle ouders wordt door de ouderraad van het Veluws College Walterbosch eenmaal per jaar een algemene ouderavond georganiseerd. Dit schooljaar vindt deze avond plaats op woensdag 20 februari 2019 en heeft als thema “Motivatie”.