Algemeen

Afspraken over Verlof, Ziek- & Betermelding

Soms kan uw kind niet naar school komen. Als ouder/verzorger bent u gewend om dit verzuim ’s morgens voor 08.00 uur telefonisch bij ons te melden. U spreekt dan een…

Lees verder

Beeldmateriaal gebruiken

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt…

Lees verder

Bevorderingsrichtlijnen

In de bevorderingsrichtlijnen van het Veluws College Twello wordt van een aantal waarden uitgegaan: Om van het ene naar het andere leerjaar bevorderd te worden, moet een leerling op een…

Lees verder

Communicatie Gescheiden Ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over…

Lees verder

Computers

De school vindt het belangrijk dat er voldoende computers voor leerlingen toegankelijk zijn. Om het risico van vandalisme te verkleinen, is het computergebruik echter wel aan een aantal regels gebonden….

Lees verder

Contact

Contactgegevens Veluws College Twello oecumenische vestiging mavo, onderbouw havo en vwo Veilingstraat 10 7391 GM Twello T (0571) 27 15 61 E [email protected] Leerlingloket Leerlingen en ouders kunnen voor alle zaken terecht…

Lees verder

GGD Jeugdgezondheid Noord- en Oost-Gelderland

Als leerlingen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat er een nieuwe wereld voor hen open. Er verandert van alles. Niet alleen voor leerlingen, ook voor ouders/verzorgers verandert…

Lees verder

Klassenmentor

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen mentor. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw…

Lees verder

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws…

Lees verder

Menstruatieproducten

Het Armoedefonds is een project gestart om menstruatie-armoede een halt toe te roepen. Zij doen dit door gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen via MUP’s. MUP’s zijn uitgiftepunten voor menstruatieproducten. Veluws College Twello is…

Lees verder

Microsoft Office installeren op je laptop

Het is mogelijk om gebruik te maken van het Office-pakket. Hiervoor heb je je mailgegevens van school nodig. Dit mailadres bestaat uit je [email protected] Stap 1. Ga naar http://portal.office.com Stap…

Lees verder

Missie & Visie

‘Het Veluws College Twello is een ontwikkelingsgerichte school.’ Met deze uitspraak geeft het Veluws College Twello de missie van het onderwijs aan, zoals zij dat vorm en inhoud wil geven….

Lees verder

Mobiele Telefoons en het gebruik van Smartphones

Om leerlingen meer in de focus en concentratie te krijgen en te houden hebben we de volgende afspraak gemaakt wat betreft het gebruik van de mobiele telefoon: in alle lokalen…

Lees verder

Onderwijsondersteunend Personeel OOP

De school heeft medewerkers die het onderwijsproces ondersteunen. De school kent als onderwijsondersteunend personeel.   Technisch onderwijsassistent Medewerkers leerlingloket Conciërges Decaan Administratief medewerkers Ondersteuningscoördinator Roostermaker/administratief medewerker

Lees verder

Pesten en Cyberpesten

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College verbonden is, met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten treden…

Lees verder

Privacy- en cookiebeleid

Onze school maakt deel uit van De Veluwse Onderwijsgroep. Bij de Veluwse Onderwijsgroep staat de veiligheid en ook de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Een ieder heeft…

Lees verder

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders…

Lees verder

Schoolfeesten

Er worden in Twello soms schoolfeesten georganiseerd. Om het voor iedereen leuk te houden, maken we vooraf afspraken. Bij schoolfeesten laten we vooraf in een brief weten wanneer de deuren…

Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

Op onze school krijgt elke leerling de juiste basisondersteuning. het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. On ons…

Lees verder

SOMtoday

Het belangrijkste systeem met lesinformatie, roosters en cijfers is SOMtoday. Je kunt inloggen via http://veluwscollege.somtoday.nl of via de app. Deze is te downloaden in de Android Play Store of in…

Lees verder

SOMtoday voor Ouders

Als school vinden we het belangrijk dat u als ouder en/of verzorger mee kunt kijken met uw zoon of dochter. Daarom krijgt elke ouder van ons inloggegevens voor SOMtoday. Inloggen…

Lees verder

Toelating naar andere leerjaren dan brugklas

Toelating De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Twello worden toegelaten indien redelijkerwijs…

Lees verder

Toetsbeleid

Het toetsbeleid van onze school vindt u hier: Toetsbeleid Veluws College Twello

Lees verder

Vakanties en lesvrije dagen

Vakanties schooljaar 2023-2024 (regio Midden) Start schooljaar 2023-2024 21 augustus 2023 Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari…

Lees verder

Veiligheidsplan

De Veluwse Onderwijsgroep wil kinderen en jongvolwassenen in Apeldoorn en omgeving met eigentijds en vooruitstrevend onderwijs begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke…

Lees verder

WIS COLLECT

Via Wis Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een vrijwillige bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u…

Lees verder