Bevorderingsrichtlijnen

In de bevorderingsrichtlijnen van het Veluws College Twello wordt van een aantal waarden uitgegaan:

 1. Om van het ene naar het andere leerjaar bevorderd te worden, moet een leerling op een ‘voldoende’ niveau beoordeeld zijn. Deze ‘voldoende’ wordt uitgedrukt in het cijfer 6. Een leerling die voor alle vakken een 6 of meer behaald, wordt regulier bevorderd naar het volgende leerjaar.
 2. De leerling moet voldoen aan een aantal bevorderingsrichtlijnen:
 3. Norm 1 – het totaal van alle becijferde vakken: alle becijferde vakken tellen mee. Een leerling die voor alle becijferde vakken een voldoende behaald, wordt regulier bevorderd naar het volgende leerjaar.
 4. Norm 2 – meeneemnorm voor mogelijk examenvakken: voor een geselecteerd aantal becijferde vakken moet een leerling een vastgesteld aantal punten halen. Deze becijferde vakken zijn de mogelijke examenvakken op mavo niveau.

Om in een combiklas 2MH en 2HV naar het hoogste niveau bevorderd te kunnen worden, moet de leerling aan een hoger vastgestelde meeneemnorm voldoen.

Voor leerlingen in een combiklas 1MH en 1HV die afstromen naar een lager niveau geldt een aangepaste normering. Dat geldt ook voor leerlingen die vanuit 3 havo afstromen naar 4 mavo.

 • Een leerling moet aan norm 1 en norm 2 voldoen om regulier bevorderd te worden naar het volgende leerjaar.
 • Er is een vastgesteld aantal tekorten over alle vakken.
 • Er is een vastgesteld aantal tekorten in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde).
 • De rekentoets moet met een voldoende zijn afgesloten. Deze wordt bij het vak wiskunde afgenomen.
 • SCW (voorheen projectonderwijs)/ Dienstverlening & Producten moeten met een voldoende resultaat worden afgesloten.
 • Lichamelijke oefening wordt in leerjaar 1 gewaardeerd met kwalificaties. In leerjaar 2 en 3 met cijfers.
 • In mavo 3 en mavo 4 gelden aanvullende afspraken die vastgelegd zijn in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement.

In principe is elke leerling in een bevorderingsvergadering te bespreken. Naast het cognitieve beeld van een leerling wordt ook gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Hierbij worden ‘rubrics’ gebruikt, die een beeld geven over deze ontwikkeling. We kijken hierbij naar werkhouding, inzet, feedback, samenwerken en zelfstandigheid.

De docenten bevorderen leerlingen op basis van cognitieve prestaties, maar kunnen van de richtlijnen afwijken als dit ten goede komt aan de ontwikkeling van een leerling. In dat geval wordt de leerling door de docentenvergadering buiten de richtlijnen om geplaatst in een volgend leerjaar.

Een leerling die aan de richtlijnen voldoet, wordt regulier bevorderd naar het volgende leerjaar.

Een leerling die niet voldoet aan een van de genoemde richtlijnen kan niet automatisch worden bevorderd en komt in een bespreeksituatie terecht. De docentenvergadering neemt dan een besluit op basis van de algehele ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) van een leerling.

Na een bevorderingsbesluit kan door ouder(s)/verzorger(s) revisie worden aangevraagd. Dit verzoek moet tijdig schriftelijk bij de directie van de school worden ingediend. De directie bepaalt of een verzoek om revisie ontvankelijk wordt verklaard. Revisie wordt toegestaan als de bevorderingsrichtlijnen onjuist zijn toegepast of als er nieuwe, niet eerder besproken informatie, die van invloed kan zijn op de bevordering van een leerling, door ouder(s)/verzorger(s) wordt ingebracht. In alle andere gevallen wordt een verzoek tot revisie afgewezen.

U vindt de bevorderingsrichtlijnen van het Veluws College Twello op de website van de school.

Hieronder vindt u de link voor de bevorderingsrichtlijnen voor het schooljaar 2022-2023

Bevorderingsrichtlijnen Veluws College Twello 2022-2023

Toelichting Herziening Bevorderingsrichtlijnen – website VC Twello 2022-2023

Naast het gebruik van de bevorderingsrichtlijnen nemen we deze rubrics als uitgangspunt bij de overgang van uw zoon of dochter.

Wilt u weten wanneer de leerlingbesprekingen zijn? Kijk dan in onze agenda