Afspraken over Verlof, Ziek- & Betermelding

Soms kan uw kind niet naar school komen. Als ouder/verzorger bent u gewend om dit verzuim ’s morgens voor 08.00 uur telefonisch bij ons te melden. U spreekt dan een voicemail in of krijgt een medewerker aan de telefoon.

Waarom deze verandering?

Onze school gebruikt Somtoday om informatie over individuele leerlingen vast te leggen en inzichtelijk te maken. U kunt hierin terecht voor onder meer de cijfers, het rooster en de absentie. Voor u en voor ons is het daarom veel gemakkelijker om Somtoday ook te gebruiken voor het melden van afwezigheid. U hoeft nooit meer het juiste telefoonnummer te zoeken en de school heeft er op deze manier minder werk aan. Bovendien: het afwezig melden van uw kind is heel eenvoudig!

Hoe meldt u uw kind absent?

U kunt de afwezigheid van uw kind melden via zowel de Somtoday-app op de telefoon als Somtoday op uw computer. Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

In de app op uw telefoon werkt het als volgt (zie het plaatje hieronder):

 • Open de app.
 • Klik in het menu onder aan het scherm op de drie puntjes (‘Meer’).
 • Klik op Absent melden.
 • Selecteer de reden van absentie (niet in onderstaand voorbeeld) en de periode.
 • Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld.
 • Sluit af door te klikken op:

In de Somtoday-omgeving op uw computer werkt het als volgt

(zie het plaatje hieronder):

 • Log in bij Somtoday met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Ga naar het tabblad ‘Afwezigheid’.
 • Kies de optie ‘[naam kind] absent melden’.
 • Selecteer in de rechterkolom de reden van absentie en de periode.
 • Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld.
 • Sluit af door te klikken op ‘Opslaan’.

Wat gebeurt er na uw melding?

Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet beantwoorden. Wilt u contact opnemen met school, dan kan dat via de telefoon of mail naar [email protected].

Behalve via deze melding kunt u de absentie van uw kind ook terugvinden in Somtoday (via het tabblad of het menu-item ‘Afwezigheid’).

Hoe meldt u uw kind beter?

Als uw kind verzuimt vanwege ziekte, is het belangrijk dat u het ook meldt als uw kind weer beter is. Dat kan niet via Somtoday. Daarvoor stuurt U een mail naar [email protected]

 

Aanvraag bijzonder verlof

Bij een aanvraag vanwege bijzonder verlof stuurt u een verzoek per mail naar de teamleider van uw zoon of dochter:

 • voor de mavo klassen naar de heer Bandringa;
 • voor de mavo-havo, havo-vwo, havo en vwo klassen naar mevrouw Gronewold.

De teamleiders zijn diegenen die hun goedkeuring of afkeuring moeten geven.

Hebt u vragen?

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met ons via [email protected].