SOMtoday

Het belangrijkste systeem met lesinformatie, roosters en cijfers is SOMtoday. Je kunt inloggen via http://veluwscollege.somtoday.nl of via de app. Deze is te downloaden in de Android Play Store of in de App Store van Apple.

In dit document staat een uitgebreide gebruikershandleiding.