Veiligheidsplan

De Veluwse Onderwijsgroep wil kinderen en jongvolwassenen in Apeldoorn en omgeving met eigentijds en vooruitstrevend onderwijs begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke groei van onze leerlingen op weg naar een waardevolle en gelukkige toekomst. Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij. Wij dragen hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden, hen te stimuleren hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Dit doet een beroep op de pedagogische professionaliteit in de school en roept vragen op als: Hoe wordt er op school gedacht over leren en ontwikkeling? Welke ruimte geef je leerlingen om grenzen te verkennen? Welke ruimte is er om te leren van elkaar? Ook voor medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar op kunnen stellen en zich geaccepteerd, gezien en gehoord voelen. Ook zij moeten fouten kunnen maken en aangesproken worden op verantwoordelijkheden.

Dit beleid is van toepassing op alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep (VOG) vallen en geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. Waar wordt gesproken over ‘school of scholen’ kunt u ook ‘locatie of locaties’ lezen.

Schoolveiligheidsplan-VOG

Bijlage 1 – afspraken en richtlijnen sociale en psychische veiligheid

Bijlage 2 – afspraken en richtlijnen fysieke veiligheid

Bijlage 3 –  ingrijpende gebeurtenissen

Bijlage 4 – sancties bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en/of ouders

Bijlage 5 – incidentenformulier