Contact

Leerlingloket

Leerlingen en ouders kunnen voor alle zaken terecht bij het leerlingloket. Dit is iedere schooldag geopend van 08.30 – 16.00 uur.

Administratie

De administratie is iedere schooldag geopend van 8.30 uur – 16.00 uur (ma/di/do).

Bereikbaarheid medewerkers

Medewerkers zijn het best bereikbaar via e-mail. U kunt eventueel ook naar school bellen; om docenten tijdens het lesgeven niet te storen, zal er in de meeste gevallen een terugbelafspraak gemaakt worden.

Verlofaanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan. U stuurt uw verzoek naar [email protected]
In uw verlof vermeldt u de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit, de datum en de reden voor het verlof. Leerlingen krijgen geen verlof zonder aanvraag door ouders.

Ziekmelden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan telefonisch tussen 08.30 uur en 09.00 uur op het telefoonnummer van de school (0571-271561). U spreekt de ziekmelding in als u een antwoordapparaat krijgt.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected]
U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.

Contactgegevens

Veluws College Twello
oecumenische vestiging
mavo, onderbouw havo en vwo

Veilingstraat 10
7391 GM Twello
T (0571) 27 15 61
[email protected]