Contact

Contactgegevens

Veluws College Twello
oecumenische vestiging
mavo, onderbouw havo en vwo

Veilingstraat 10
7391 GM Twello
T (0571) 27 15 61
[email protected]

Leerlingloket

Leerlingen en ouders kunnen voor alle zaken terecht bij een medewerker van ons leerlingloket. Dit is iedere schooldag geopend van 08.30 –16.00 uur.

Administratie

De administratie is op geopend van 8.30 uur -16.00 uur.

Bereikbaarheid medewerkers

Medewerkers zijn het best bereikbaar via e-mail. U kunt eventueel ook naar school bellen; om docenten tijdens het lesgeven niet te storen, zal er in de meeste gevallen een terugbelafspraak gemaakt worden.

Verlof melden

Verlof om medische redenen of bezoek van de tandarts of therapie kan via het tabblad ‘afwezigheid’ in SOMtoday.

Ziek melden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan via de online omgeving van SOMtoday of via de SOMtoday ouder app via de tabblad ‘afwezigheid’; Uitleg Absent Melden via SOMtoday

Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected]U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.